PRIVACIA DHE SIGURIA


Përdoren metoda të ndryshme sigurie në mënyrë që ju të mund të vazhdoni vizitën tuaj në faqen tonë të internetit në një mënyrë të këndshme dhe të sigurt. Për këtë arsye, kur vizitoni faqen tonë të internetit, asnjë nga të dhënat tuaja nuk regjistrohet në bazën tonë të të dhënave, përveç informacionit të specifikuar në Politikën e Cookies dhe informacionit që keni regjistruar vullnetarisht në Formularin e Kontaktit. Ju rezervoni të drejtën të mësoni të gjitha informacionet tuaja të ruajtura në sistemin tonë që nga momenti kur bëheni përdorues, në çdo kohë përmes postës elektronike ose telefonit. Vetëm ju mund të përdorni dhe ndryshoni të gjitha informacionet që futni në sistem. Nuk është e mundur që një anëtar tjetër të ketë akses dhe të ndryshojë informacionin rreth jush nëse nuk jepni lejen tuaj.

Ne ju informojmë se informacioni juaj i përdoruesit është i siguruar nga https://www.fident.com.tr, duke përfshirë informacionin personal që keni dhënë gjatë vizitës suaj në faqen tonë të internetit, dhe se faqja jonë e internetit ka një Certifikatë SSL për të garantuar sigurinë e të gjitha informacionet tuaja na transmetohen me enkriptim 128-bit.

Fi Dent rekomandon të gjithë përdoruesit e tij që të vizitojnë faqen e paralajmërimit ligjor sa herë që hyjnë në sajt ose aplikacionin celular.


Right Menu IconRight Menu Icon