IMPLANTOLOGJI


Zevendesim i dhembeve te munguar

Implantet dentare duken dhe ndjehen si dhëmbët tuaj dhe janë të përshtatshëm për të gjithë ata që kanë humbur një dhëmb apo janë në rrezik të humbjes së dhëmbëve. Impiantet janë vida të vogla, të cilat prodhohen me material titaniumi ose material tjetër biokompaktibël, dhe vendosen në kockat e nofullës së poshtme apo të sipërme. Ato veprojnë si zëvendësime për pjesën e rrënjës së dhëmbit të humbur dhe shërbejnë edhe si spirancë për dhëmbin që do të vendoset.


Right Menu IconRight Menu Icon