DENTISTRIA KONSERVATIVE


TRAJTIMI I KARIESIT DENTAR

Gjenerata e fundit e kompozitëve që ne përdorim, ofron një rezultat të shkëlqyer estetik në dhëmbët anteriorë dhe jetëgjatësi funksionale në dhëmbët posteriorë. Ne krijojmë mbushje të padukshme që do ngelin gjithmonë një sekret.

FASETAT DIREKTE ME KOMPOZIT

Këto faseta krijohen duke shtuar mbi dhëmbë shtresa të ndryshme kompozitësh dentarë. Eshtë një proçedurë që mbaron në një seancë prandaj nuk ka nevojë për fazat laboratorike. Ato sigurojnë një estetikë të mirë, por në krahasim me fasetat qeramike, e humbasin pak shkëlqimin fillestar me kalimin e viteve. Një ndër avantazhet e tyre, përveç kostos dhe thjeshtësisë, është që janë të riparueshme në rast se pësojnë dëmtime të vogla.


Right Menu IconRight Menu Icon