Fİ DENT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI


1 – Genel Bilgilendirme:

Fİ DENT için bu internet sitesine girdiğiniz andan itibaren kişisel verilerinizin korunması ve güvenliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Fİ DENT bunun için gerekli önlemleri almakta ve kişisel verilerinizi gerekli olduğu zaman ilgili mevzuata uygun olarak işlemektedir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına İlişkin Aydınlatma Metni,   https://www.fident.com.tr/ uzantılı internet sitesine girildiği andan itibaren yapılacak veri toplama ve/veya dağıtımı ve gizliliği politikasına ilişkin kuralları içermekte olup; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”)’un 10. maddesi ile hüküm altına alınan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla internet sitemizi kullanan ziyaretçilerimizi ve üçüncü kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Fİ DENT, yürürlükte bulunan mevzuatın veya işlenen veriler ile veri işleme amaçlarının değişmesi halinde gerekli değişikliklere uyum sağlayabilmek adına işbu metni değiştirme hakkını her zaman saklı tutar.

2- Veri Sorumlusu:

Fİ DENT tarafından işlenen tüm kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu Fİ DENT Sağlık Hizmetleri ve Ürünleri A.Ş.’dir. Fİ DENT veri sorumlusu olarak ilgili mevzuatta belirtilmiş olan kişisel verilerin işlenip işlenmeyeceğinden, işleme amacının ne olduğundan, işleme ve aktarım vasıflarının neler olacağından, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetiminin sağlanmasından sorumlu kişidir. Fİ DENT’ya ilişkin kimlik ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Unvan            : Fİ DENT Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Vergi No       :

Adres             : Cumhuriyet Mah Atatürk Bulv. İstiklal Cad 1/1 Dükkan 53 Beylikdüzü, 34520 Beylikduzu/İstanbul

Telefon          : (0212) 872 82 34

E-posta         : info@fident.com.tr

3- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Fİ DENT yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak ve bununla sınırlı olmak kaydıyla ziyaretçilerinin kişisel verilerini kaydedebilir, saklayabilir ve/veya sınıflandırarak işleyip, devredebilir.

Fİ DENT, iletişim formuna kayıt aşamasında ziyaretçilerinden bazı kişisel verilerini talep eder. Sitemizde bulunan formlarda ziyaretçimizin ad, soyad, e-posta adresi ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerini girmeleri gerekebilmektedir. Bunların yanında https://www.Fİ DENT.com/ uzantılı internet sitemizin kullanılması ile çerez yoluyla IP adresi ve tarayıcı bilgileri de elde edilmektedir.

4-Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Fİ DENT kişisel verilerinizi ülkemizde yürürlükte bulunan başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere yasal mevzuatlar uyarınca gereği gibi işler ve koruma altına alır. Fİ DENT, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Ceza Kanunu ile hüküm altına alınan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların kişisel verilerini kaydeder.

5- Çerezlerin Kullanımı:

Fİ DENT ziyaretçilerinin internet sitesinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için Çerez ve benzeri teknolojileri kullanmaktadır. Fİ DENT, kullandığı çerezler ile kullanıcılarının internet sitesinde gezinme bilgilerini, site kullanım alışkanlıklarını ve kullanım geçmişi bilgilerini güvenliği sağlamak veya artırmak, hizmet etkinliğini ve kullanım alanını belirleyebilmek, ziyaretçilerinin ilgisini çekebilecek reklamlar vermek, internet sitesinde yer alan içerik ve ürünleri ziyaretçi alışkanlıklarına göre değiştirme ve/veya iyileştirme ve/veya tercihleri belirlemek amacıyla kayıt altına alabilir.

Fİ DENT’nin Çerez Politikası’nda yer alan bilgiler kapsamında internet sitesini ziyaret eden tüm kullanıcılar tarayıcı ayarlarında değişiklik yaparak çerezleri kontrol etme hakkına sahiptir.

6- Kişisel Verilerin Paylaşılması:

Fİ DENT yukarıda belirtilen amaçlarla işlemekte olduğu kişisel verileri sadece yasal mevzuat ve ilgili kişilerden aldığı açık rıza ve izin çerçevesinde üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bunlar dışında kişisel bilgiler hiçbir şekilde paylaşılmamakta olup, sadece yasalar gereği ve/veya kamu kurumları tarafından talep edilen bilgiler çerçevesinde kanunen zorunlu olduğu hallerde kişisel verileri paylaşılabilir. Fİ DENT, veri aktarımı prosedürlerinde herhangi bir hak veya güvenlik ihlali olmaması açısından Kanun’da belirtilen gerekli tüm teknik ve idari önlemleri alır. Fİ DENT’nın yürürlükteki mevzuata uygun olarak veri paylaştığı kişi, kurum veya kuruluşun gerekli önlemleri almaması nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir ihlalden veya hak kaybından Fİ DENT sorumlu değildir.

7- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve Silinmesi:

İşbu metinde belirtilen tüm kişisel veriler yasal olarak zorunlu olan saklama süreleri boyunca mevzuata uygun olarak korunmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Yasal olarak zorunlu olan saklama süresi dolan ve kullanım amacı sona eren kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 7’nci maddesi uyarınca Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Fİ DENT tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

8- İlgili Kişinin Yasal Hakları, Kullanımı ve Başvuru:

Fİ DENT tarafından işlenen ve bu metinde belirtilen tüm kişisel verilere ilişkin ilgili kişiler her zaman yasal haklarını kullanabilir, bilgi talep edebilir ve merak ettikleri tüm sorular veya görüşleri için Fİ DENT’ya ulaşabilirler. Fİ DENT tarafından kişisel verileri işlenen tüm ilgili kişiler;

  • Kendileri ile ilgili olarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
  • İşlenmiş herhangi bir kişisel verisi varsa buna ilişkin bilgi talep edebilir,
  • Kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaca uyulup uyulmadığını öğrenebilir,
  • Kişisel verilerin yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir üçüncü kişi veya kuruma aktarılıp aktarılmadığını, aktarılıyorsa bunların kimler olduğunu öğrenebilir,
  • Kişisel verilerinin eksik veya hatalı işlenmesi halinde bunları tamamlanmasını veya düzeltilmesini isteyebilir,
  • İlgili Kanun kapsamında kişisel verilerinin silinmesini isteyebilir,
  • Kişisel verileri hakkında düzeltme, tamamlama veya silme talebinde bulunursa bunların aktarım yapılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
  • Kendisiyle alakalı kullanılan kişisel veriler vasıtasıyla yapılan bir analiz sonucunda aleyhine herhangi bir sonuç çıkıp çıkmadığını öğrenebilir,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle bir zarara uğrarlarsa bu zararın giderilmesini isteyebilirler.

9- İnternet Siteleri İle Olan İlişki:

https://www.fident.com.tr/  içeriğinde zaman zaman farklı internet sitelerine yönlendirme yapan bağlantılar olabilir. Diğer internet sitelerine verilen bağlantıların kullanılmasıyla alınan riskler Kullanıcılar’a aittir. Bu bağlantıların yönlendirildiği alandaki bilgilerin doğruluğu, sitelerde verilen bağlantıların nitelikleri Fİ DENT tarafından araştırılıp, doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bir yargıda bulunulmamıştır. Fİ DENT, tüm kullanıcılarına her zaman diğer internet sitesi bağlantılarının gizlilik politikası sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

İlgili kişiler yukarıda belirtilen yasal haklarını veri sorumlusu olan Fİ DENT’nın açık adresine isim-soyisim, imza ve adres bilgileri belirtilmiş şekilde yazılı olarak posta yolu ile veya info@fident.com.tr adresine e-posta göndererek veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemlerle iletmek suretiyle diledikleri zaman kullanabilirler.


Right Menu IconRight Menu Icon